ARABULUCULUK SİSTEMİ İŞ İNSANLARINA NE GETİRECEK ?…

Posted by on Haz 28, 2016 in Genel | 0 comments

Değerli okuyucu; Ülkelerin adaleti, ekonomik ve sosyal kalkınmışlıkla doğru orantılı gelişir. Her ne kadar ticaret bir nevi risk sanatı ise de bu durum ticaretin bir macera olduğunu ve riske kurban edilebileceğini göstermiyor. Bilinçli ticari hamleler, öngörülü iş insanlarının kendilerini güvende hissettikleri ekonomik ortamda yapılabilir. İş insanına-girişimciye güvenli çalışma ortamını sağlayacak ana kolonlardan birinin, adalet sisteminin hızlı-hakkaniyetli-adil-verimli-objektif çalışabilmesidir. Günümüzde global dünyanın gelişmiş...

read more

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ticarete neler katacak?

Posted by on Nis 20, 2016 in Genel | 0 comments

6563 sayılı kanun 23.10.2014 tarihinde TBMM Kabul edilmiş ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun 15. Maddesindeki düzenleme gereğince de, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Elektronik ticaret” yada kısaca “e-ticaret “ olarak adlandırılan bu ticareti tanımlamak gerekirse; “tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin , elektronik ortamda çevrimiçi gerçekleştirdikleri her türlü iktisadi ve ticari faaliyettir” şeklinde ifade edebiliriz. Buradaki en temel unsur ticaretin elektronik ortamda ve çevrimiçi...

read more

Sosyal medya paylaşımları delil olacak

Posted by on Mar 23, 2016 in Genel | 0 comments

NOTERLİK KANUNU’nda yapılan ve 1 Mart 2016 da yürürlüğe giren değişiklik ile, bundan böyle sosyal medya yazışmaları hayatımızı sosyal açıdan yönlendirmekle kalmayacak, yargılamalarda aleyhimize ve/veya lehimize delil de olabilecektir. Malum olduğu üzere her dava, ancak ve ancak içinde barındırdığı iddiaların ispatıyla kazanılabilir. Yargılamadaki delilleri, keşif-bilirkişi incelemesi-yazılı belgeler-ticari davalarda ticari kayıtlar-tanık ifadeleri vb. şeklinde basitçe özetleyebiliriz. Kanundaki yeni değişiklik ile yazılı deliller arasına...

read more

İŞVERENLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞUNU NASIL HAFİFLETELİM ?

Posted by on Şub 2, 2016 in Genel | 0 comments

Önemli iş kazaları ve/veya idari iş ve işlemlerdeki kusurlar sebebiyle, işverenlerin yargı önünde hesap verme-şüpheli ve/veya sanık pozisyonunda olma sorunları, pek çok işverenin kabusudur. Patronların, çalışanlarını ve iş akışını yönetme konusunda, bilfiil işin içinde yer alması, tabiri caiz ise her çalışanının jandarması olması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak öte yandan iş ve işyeriyle ilgili yapılan-meydana gelen her olayın öncelikli sorumlusu da; “yasalar önünde işverendir” Bu durumda işverenlerin bu yükünü hafifletecek...

read more

İŞÇİMİZLE BARIŞ İÇİNDE AYRILMANIN YOLU – “İKALE SÖZLEŞMESİ”

Posted by on Ara 22, 2015 in Genel | 0 comments

İş sözleşmesi her zaman taraflardan birinin sözleşmeyi bozmasıyla sona ermez. İşveren ve işçi, belirli süreli veya belirsiz süreli iş akitlerini karşılıklı anlaşmayla da sona erdirebilirler. İş sözleşmesini bu şekilde sona erdirme anlaşmasına uygulamada ve yargı kararlarında “ikale sözleşmesi” denilmektedir. İkale “akdi veya alışverişi bozmak”, “affetmek” gibi sözlük anlamları yanında, sözleşme taraflarının, karşılıklı uyuşan irade beyanları ile sözleşmeyi bozmaları anlamına gelmektedir. İkale anlaşması, işçi ve işverene, sulh içinde yolları...

read more

TİCARİ İŞLETMELERİN GÜNCEL SORUNU; ALACAĞINI TAHSİL EDEMEMEK !

Posted by on Ara 22, 2015 in Genel | 0 comments

Bir süredir İcra İflas Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler ile, yasal mevzuatta “borçlular lehine” düzenlemeler getirildiği, hepimizin malumudur. Gazete haberlerinden ve TV yayınlarından hatta sosyal medyadan bilgi sahibi olduğumuz üzere, alacağın tahsili amacıyla bir icra takibine girişilmesi durumunda; *Borçlunun zorunlu eşyaları (örneğin; buzdolabı-çamaşır makinası vb. gibi) artık haczedilememektedir. *Daha önce, şikayet edildiğinde borçlu için hapsen tazyik sonucunu doğuran ve böylece borçluyu borcu ödeme konusunda...

read more

SÖZLEŞME HUKUKU

Posted by on Ara 8, 2014 in Genel | 0 comments

SAYIN OKUYUCU Ekteki sunumda, çeşitli konularda üretilecek sözleşmelerde, yapım öncesi ve yapım sırasında dikkat edilecek hususlara dair bilgiler bulunmakta. Yarar görmenizi dilerim. SÖZLEŞMELER HUKUKU-SUNUM

read more

AYIPLI MAL VE HİZMET – SUNUM

Posted by on Ara 21, 2013 in Genel | 0 comments

AYIPLI MAL VE HİZMET

read more

işçi alacakları ile ilgili yargı kararı incelemesi

Posted by on Kas 27, 2013 in Genel | 0 comments

  YARGITAY’IN  İŞÇİ   ALACAKLARINA  BAKIŞI           Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2012/6499 Esas ve 2012/26480 Karar sayılı ilamı üzerine bir kaç söz etmek isterim.           İş hukukunda işveren ile işçi arasında ki sorunlar her daim olmuştur. Ve olmaya devam edecektir. Birbiri ile bu kadar çekişen lakin birbirine bu kadar muhtaç olan bir  başka  kesim yoktur  sanırım. Bu yargı kararı incelemesi ile tarafların hak ve yükümlüklerini daha iyi anlaması ve değerlendirmesi için kaleme alındım. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2012/6499 Esas ve...

read more

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren ile işçi arasında düzenlenecek ibraname

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

4857 sayılı İş Kanununda iş sözleşmesinin sona erdiren sebeplerden olan ibraname kurumu düzenlenmemiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmeleri başlıklı kısmın 420. maddesinde ibraname düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunun 420. maddesine göre , işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibraname sözleşmesinin geçerli olabilmesi için; 1-Mutlaka yazılı olması, 2-İş sözleşmesinin feshinden en az 1 aylık süre geçtikten sonra düzenlenmiş olması , 3-İbra konusu alacağın türünün ve miktarının...

read more