BANKA – GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE KEFİLLİK

Posted by on Eki 25, 2021 in Genel | 0 comments

BANKA – GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE KEFİLLİK …. İZMİR ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2016/ KARAR NO : 2018/ DAVACI : …………. BANKASI T.A.O. VEKİLLERİ : ……………………… DAVALI :……………………. VEKİLLERİ :……………….. DAVALI : ……………………………… VEKİLİ : ……………………………… DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 25/11/2016 KARAR TARİHİ : 02/11/2018 KARARIN YAZILMA TARİHİ : 05/11/2018 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava...

read more

TC ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ

Posted by on Haz 25, 2021 in Genel | 0 comments

DOSYANO :2021/ KARARNO :2021/ TÜRK MİLLETİ ADINA İSTİNAF KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANTALYA ….. İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARİHİ :24/11/2020 NUMARASI : ……………………………. DAVACILAR : ……………….. VEKİLİ : ………………………. DAVALI :…………………………….. VEKİLİ : DAVANINKONUSU :Takibin Taliki Veya İptali İCRADOSYASI :Antalya Genel İcra Müdürlüğünün …….. Esas KARARYAZIMTARİHİ :01/04/2021 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde istinaf yolu ile tetkikinin istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava...

read more

KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ VE KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Posted by on Nis 28, 2020 in Genel | 0 comments

Türkiye’ de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına almış olan ve gitgide büyüyen Korona Virüs salgını (bundan böyle COVİD-19 olarak anılacaktır.) nedeniyle yaşanan olumsuzlukların etkilerini en aza indirmek adına çeşitli önlemler alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir. Bu bağlamda öncelikle ülkemizde T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bütün illere dağıtmak üzere 16.03.2020 tarihinde‘’Coronavirüs Tedbirleri’’ adı altında bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye göre kıraathane,kahvehane,kafeterya,kırbahçesi, nargile...

read more

Borcun  kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi  durumunda,  alacaklı  ne yapmalı?

Posted by on Şub 12, 2020 in Genel | 0 comments

Karşı tarafla  yapılan  sözleşme  gereğince alacaklı olunan  durumda; borçlunun borcunu geç ödemesi  veya ödemeyi   bir kerede değil,  parça  parça yapması  durumunda , alacaklı  nasıl   davranmalı? Geç ödemekten kaynaklı  faiz  ya da  başkaca bir  talepte  bulunabilmek için  nasıl bir  beyanda  bulunmalı? Günlük hayatta  üzerinde çok durmadığımız  bu konular,  alacaklı bakımından nasıl sıkıntılar  yaratabilir ?  Üstelik madalyonun diğer yüzünde bu beyanın ödeme yapan borçlu bakımından da ayrı önemi vardır. Bunun için ne yapılabilir?...

read more

AİLE KONUTU HALEN VE ÇOK YÖNLÜ TARTIŞILIYOR

Posted by on Ara 8, 2016 in Genel | 0 comments

“Aile konutu” kavramı, hukuk literarüne yeni girdi diyebiliriz. Kavramla birlikte de, bununla ilgili yasal bir çok düzenleme, bu düzenlemeler sebebiyle bir çok mahkeme kararı, bu kararlar sebebiyle de bir çok Yargıtay kararları ardarda uygulamaya girdi. Nedir “Aile Konutu” ? Aile bireylerinin günlük yaşamlarını bir arada ve sürekli olarak geçirdikleri , aileyi ilgilendiren yaşamsal karar ve eylemlerini gerçekleştirdikleri, sevinçleri, acıları, anıları paylaştıkları, sığındıkları mekandır. Türk Medeni Kanunu’muzun, aile konutu sayılan yerin,...

read more

KULLANILAN KREDİLERDEN DOLAYI BANKALARDAN TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ

Posted by on Ara 8, 2016 in Genel | 0 comments

Değerli  okuyucu bu yazımda, Rekabet Kurulu tarafından bazı bankalar aleyhine verilen cezadan kaynaklı olarak, bu bankalardan kredi kullanmış olan şirketlerin,  kredinin faiz oranındaki yükseklikten kaynaklı olarak, ilgili  bankadan tazminat  alıp alamayacağı hakkında açıklamalarda  bulunacak, sizleri bu güncel konuda bilgilendireceğim. Rekabet Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12  bankanın 21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında uyumlu eylem (Kartel) içerisinde hareket ederek faiz oranlarında müşterilerin aleyhine değişiklik...

read more

OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Posted by on Ara 8, 2016 in Genel | 0 comments

Değerli okuyucu 15 Temmuz akşamı ülkemiz yeni bir sürece uyandı. Artık hayatımızda OHAL var. OHAL Kanunu ne anlatır ? Kanuna dayalı olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Genelgeler nasıl düzenlemeler getirmiştir ?  kabilinden meraklarımızı giderebilmek için hazırladığım bu yazının sizleri aydınlatmasını ve yeni hayatımızın yeni kuralları konusunda bilinçlendirmesini umuyorum. OHAL’i anlamak için önce kanununu irdelemek gerekir, çünkü bu konudaki  “genel” tanımlama ve uygulamalar kanunda yer almaktadır. Kanun...

read more

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TİCARET

Posted by on Ara 8, 2016 in Genel | 0 comments

Değerli okuyucu, ticari hayatın muarazalarının yargıya gitmeksizin uzlaşma ile sonuçlandırılması, hem iş barışı hem de uzlaşı ekonomisi bakımından elbette tercih edilmelidir. Ancak uzlaşı sağlanamadığında gidilecek yer mahkemelerdir. Mahkeme kararlarıyla da mutlaka bir taraf memnun olmayacağına göre nihai olarak dava dosyalarının gideceği yer Yargıtay ilgili daireleridir. O halde Yargıtay’ın ticari yaşamın sorunlarından müteşekkil dava dosyalarıyla ilgili görüşlerinin, iş insanları için önemi ve değeri büyüktür. Bu sebeple bu yazımda bazı...

read more

KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Posted by on Ağu 23, 2016 in Genel | 0 comments

728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla ; 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve karşılığı çıkmayan çekleri keşide edenler hakkında adli para cezası hükmedileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir. 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ; “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre , kanuni ibraz süresi içinde ibrazında , çekle ilgili olarak “karşılıksızdır”...

read more

“ÇEK” KONUSUNDA YAPILACAK YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

Posted by on Ağu 2, 2016 in Genel | 0 comments

Ekonomideki olumsuz gelişmeler, borçlu sayısındaki önlenemez artış, son yıllarda borçlu lehine yapılan yasal değişiklikler, alacaklıların alacaklarına kavuşmasında sıkıntı yaratmaktadır. Bu durumun önlenmesi için, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda henüz kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırlanmış ve çekle ilgili yeni hukuki düzenlemeler getirilmesi amaçlanmıştır.   Siz okurlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan bu tasarı...

read more