Posted by on Mar 23, 2016 in Genel | 0 comments

NOTERLİK KANUNU’nda yapılan ve 1 Mart 2016 da yürürlüğe giren değişiklik ile, bundan böyle sosyal medya yazışmaları hayatımızı sosyal açıdan yönlendirmekle kalmayacak, yargılamalarda aleyhimize ve/veya lehimize delil de olabilecektir.

Malum olduğu üzere her dava, ancak ve ancak içinde barındırdığı iddiaların ispatıyla kazanılabilir. Yargılamadaki delilleri, keşif-bilirkişi incelemesi-yazılı belgeler-ticari davalarda ticari kayıtlar-tanık ifadeleri vb. şeklinde basitçe özetleyebiliriz. Kanundaki yeni değişiklik ile yazılı deliller arasına sosyal medya ve internet yazıları da girmiş oldu. Her ne kadar bugüne dek bazı davalarda davacılar veya davalılarca, karşı tarafın sosyal medya paylaşımları bilgisayardan print edilerek ve/veya cd lere kaydedilerek dava dosyasına sunuluyor idiyse de, bundan böyle, sanal ortam paylaşımları daha kuvvetli deliller haline gelecektir.

Yeni uygulama ile, sanal ortam paylaşımlarını, anında noterden kayda aldırmak mümkün hale gelmiştir. Hem de zaman ve yer sınırı-sorunu olmaksızın !

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ, NOTERLİK KANUNU na yeni eklenen bu maddeye uyum sağlayarak, noterlik işlemlerinin tümünün e-arşiv olarak kayıt altına alınacağını ve kanunun belirlediği sınırlar dahilinde ( örneğin özel hayatın gizliliğinin ihlalinin yasak oluşu gibi sınırlar gözetilerek) elektronik ortamda paylaşılabilir duruma getirileceğini yakın zamanda açıklamış bulunmaktadır.

Yasaya getirilen değişiklikle, elektronik ortamda tesbit uygulaması devri başlamış ve artık masa üstü-dizüstü bilgisayarlardaki ve cep telefonlarındaki bütün veriler tesbit edilir hale gelmiştir.

Bu nasıl olabilecektir ? Yolu- yöntemi nedir ?

Vatandaşlarımız, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ‘nce on-line olarak herkesin ulaşabileceği şekilde oluşturulacak e-arşive girerek, kayıt altına alınmasını istediği belgeleri, gazetede çıkan bir haberi, sosyal medyada , internette gördükleri bir yayını , fark ettiği anda noterden kayıt altına aldırabileceklerdir. Bunu TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ tarafından oluşturulacak internet sayfasındaki işlemleri adım adım izleyerek kendileri yapabileceklerdir. E-ortamda yaptıkları “kayıt altına alma” işlemini tamamladıklarında da, sistemin vereceği başvuru numarasını alıp, bilahare gidecekleri noterden belgeyi yazılı-imzalı-kaşeli olarak alabileceklerdir. Elektronik ortamdan fiziki olarak örnek çıkartılması gereken hâllerde, e-ortamdan noterin çıkaracağı belgeye, noter tarafından, aslının aynı olduğu şerhi vurulacak, noterlikçe imzalanacak ve mühürlenerek vatandaşa teslim edilecektir.

Bu yeni uygulama bir fırsat daha doğurmaktadır. Şöyle ki; kişilerin sanal ortam mesajlarını internette paylaştıktan kısa süre sonra hesaplarından silmeleri halinde dahi, mesajdan olumlu ve/veya olumsuz etkilenecek olanlar mağdur olmayacaklardır. Zira mesajı gördükleri anda elektronik ortamda noter kaydına aldıracaklar ve mesaja hayat kazandıracaklardır. Yani, delil yok edilememiş olacaktır.

Öte yandan, bir paylaşımın hesaptan silinmesi halinde, aslında bu mesaj elektronik mecrada silinmeyeceği için, bilahare de bilirkişiler marifetiyle eski paylaşımların ortaya çıkarılması da mümkündür. Ancak yeni uygulamanın, kişilere anında delilini somutlaştırma fırsatını vermesi son derece önemli ve yargılama bakımından da kıymetlidir.

1 Mart 2016 dan itibaren, hem dava açılması sırasında mevcut olan paylaşımın hem de eskiden sosyal medya hesabına yerleştirilmiş ancak daha sonra silinmiş olan paylaşımın noterlerce tescil edilmesi ve noterlik arşivinde kayıt altına alınması mümkün hale gelmiştir.

1512 sayılı NOTERLİK KANUNU’na, 6572 s.lı kanunla eklenen 198/a maddesiyle getirilen bu yeni uygulama ile, sosyal medya paylaşımlarının daha kuvvetli delil olarak karşınıza çıkabileceğini ve/veya kullanabileceğinizi unutmamalısınız.

Sosyal medyada aleyhinize ya da lehinize paylaşımlar olduğunda, elektronik ortamda hemen kaydını oluşturup ertesi gün herhangi bir noterden alacağınız belge ile dava açabileceğinizi, buradan hareketle; sosyal medyada başkaları eline şahsınız ve/veya şirketiniz ile ilgili aleyhe delil vermemeye dikkat etmeniz gerektiğini, bildirmek ve önemle hatırlatmak isteriz.