KULLANILAN KREDİLERDEN DOLAYI BANKALARDAN TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ

KULLANILAN KREDİLERDEN DOLAYI BANKALARDAN TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ

Değerli  okuyucu bu yazımda, Rekabet Kurulu tarafından bazı bankalar aleyhine verilen cezadan kaynaklı olarak, bu bankalardan kredi kullanmış olan şirketlerin,  kredinin faiz oranındaki yükseklikten kaynaklı olarak, ilgili  bankadan tazminat  alıp alamayacağı hakkında açıklamalarda  bulunacak, sizleri bu güncel konuda bilgilendireceğim.

Rekabet Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12  bankanın 21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında uyumlu eylem (Kartel) içerisinde hareket ederek faiz oranlarında müşterilerin aleyhine değişiklik yaptıklarını tespit etmiştir.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı hareket eden bu 12 banka hakkında idari para  cezası  verilmiştir.

Bankalar  tarafından,  Rekabet Kurulu tarafından verilen bu cezaların iptali için  dava açılmıştır.

Açılan bu davada, Ankara 2. İdare Mahkemesi bankaların talebini reddetmiştir.

Nihayet bu mahkeme kararları, Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmış ve İdare  Mahkemesi’nin kararı kesinleşmiştir. Böylece mağdurlara tazminat yolu açılmıştır.

Kesinleşen İdare  Mahkemesi kararının gerekçesi şöyledir;

“21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında, işbu 12 bankadan kredi kullanan banka müşterileri, bankaların uyumlu eylem içerisinde bulunup faiz oranlarını yükseltmeleri sebebiyle, daha yüksek faiz oranı ile kredi kullanmak zorunda bırakılmışlardır. Bu bankalar haksız kazanç elde ederken,  müşteriler  de zarara uğratılmıştır.  Bu yolla zarara uğratılan müşteriler ise, bankalara karşı açacakları tazminat davası ile uğradıkları zararın 3 katına kadar olan bedeli geri alma imkanına sahip olabileceklerdir”

KİMLER TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR?

21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında  bu bankalardan  kredi ve kredi kartı hizmetleri alanların tamamının dava açma hakkı bulunmaktadır.

HANGİ TÜR KREDİLERE TAZMİNAT YOLU AÇILMIŞTIR ? VE KİMLER TALEPTE BULUNABİLİR ?

Anılı  tarihler arasında,  sözü edilen bankalarda,  ihtiyaç kredisi – konut kredisi – tüketici kredisi-taşıt kredisi- ticari kredi kullanan ve de  kredi kartı alan tüketicilerin, tacirlerin, özel kişilerin, şirket-dernek ve diğer tüm tüzel kişiler,  uğradıkları zararın tazmini için dava açabilme hakkına sahiptirler.

TAZMİNAT MİKTARI NEDİR ?

Rekabet Kurulu’nun yaptığı tespite göre;  adı geçen  bankaların, konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde ve taşıt kredisinde bir kartel uzlaşması sonucu  faiz oranlarını  yükselttikleri  tespit edilmiştir.

Bu uzlaşma sonucu zarara uğrayan banka müşterileri ise, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 58.Maddesi uyarınca açacakları tazminat davalarında, bankaların oluşturduğu kartel karşısında uğradıkları zararın üç katına kadar maddi tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

KARTELE DAHİL BANKALAR HANGİLERİDİR ?

Rekabet   Kurulu tarafından  haklarında  karar verilen, bu sebeple tazminat talep edilebilecek olan bankaların isimleri şu şekildedir;

“Akbank, Denizbank, Finans Bank, HSBC Bank, ING Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş.), Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası.”

Yazımdan yararlanmanızı dilerim.

AV.FATMA KARATAŞLI