NKE Hukuk Bürosu

0258 263 54 49
Navigation Menu

“ÇEK” KONUSUNDA YAPILACAK YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

Posted by on Ağu 2, 2016 in Genel | 0 comments

Ekonomideki olumsuz gelişmeler, borçlu sayısındaki önlenemez artış, son yıllarda borçlu lehine yapılan yasal değişiklikler, alacaklıların alacaklarına kavuşmasında sıkıntı yaratmaktadır. Bu durumun önlenmesi için, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda henüz kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...

Read More

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ticarete neler katacak?

Posted by on Nis 20, 2016 in Genel | 0 comments

6563 sayılı kanun 23.10.2014 tarihinde TBMM Kabul edilmiş ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun 15. Maddesindeki düzenleme gereğince de, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Elektronik ticaret” yada kısaca “e-ticaret “ olarak adlandırılan bu ticareti tanımlamak gerekirse; “tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin ,...

Read More

TİCARİ İŞLETMELERİN GÜNCEL SORUNU; ALACAĞINI TAHSİL EDEMEMEK !

Posted by on Ara 22, 2015 in Genel | 0 comments

Bir süredir İcra İflas Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler ile, yasal mevzuatta “borçlular lehine” düzenlemeler getirildiği, hepimizin malumudur. Gazete haberlerinden ve TV yayınlarından hatta sosyal medyadan bilgi sahibi olduğumuz üzere, alacağın tahsili amacıyla bir icra takibine girişilmesi durumunda; *Borçlunun zorunlu eşyaları...

Read More

işçi alacakları ile ilgili yargı kararı incelemesi

Posted by on Kas 27, 2013 in Genel | 0 comments

  YARGITAY’IN  İŞÇİ   ALACAKLARINA  BAKIŞI           Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2012/6499 Esas ve 2012/26480 Karar sayılı ilamı üzerine bir kaç söz etmek isterim.           İş hukukunda işveren ile işçi arasında ki sorunlar her daim olmuştur. Ve olmaya devam edecektir. Birbiri ile bu kadar çekişen lakin birbirine bu kadar muhtaç olan bir  başka  kesim...

Read More

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren ile işçi arasında düzenlenecek ibraname

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

4857 sayılı İş Kanununda iş sözleşmesinin sona erdiren sebeplerden olan ibraname kurumu düzenlenmemiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmeleri başlıklı kısmın 420. maddesinde ibraname düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunun 420. maddesine göre , işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibraname...

Read More