NKE Hukuk Bürosu

0258 263 54 49
Navigation Menu

BANKA – GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE KEFİLLİK

Posted by on Eki 25, 2021 in Genel | 0 comments

BANKA – GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE KEFİLLİK …. İZMİR ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2016/ KARAR NO : 2018/ DAVACI : …………. BANKASI T.A.O. VEKİLLERİ : ……………………… DAVALI :……………………. VEKİLLERİ :……………….. DAVALI : ……………………………… VEKİLİ : ……………………………… DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 25/11/2016 KARAR TARİHİ : 02/11/2018...

Read More

TC ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ

Posted by on Haz 25, 2021 in Genel | 0 comments

DOSYANO :2021/ KARARNO :2021/ TÜRK MİLLETİ ADINA İSTİNAF KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANTALYA ….. İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARİHİ :24/11/2020 NUMARASI : ……………………………. DAVACILAR : ……………….. VEKİLİ : ………………………. DAVALI :…………………………….. VEKİLİ : DAVANINKONUSU :Takibin Taliki Veya İptali İCRADOSYASI :Antalya Genel İcra Müdürlüğünün …….. Esas KARARYAZIMTARİHİ...

Read More

Borcun  kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi  durumunda,  alacaklı  ne yapmalı?

Posted by on Şub 12, 2020 in Genel | 0 comments

Karşı tarafla  yapılan  sözleşme  gereğince alacaklı olunan  durumda; borçlunun borcunu geç ödemesi  veya ödemeyi   bir kerede değil,  parça  parça yapması  durumunda , alacaklı  nasıl   davranmalı? Geç ödemekten kaynaklı  faiz  ya da  başkaca bir  talepte  bulunabilmek için  nasıl bir  beyanda  bulunmalı? Günlük hayatta  üzerinde çok durmadığımız  bu...

Read More

KULLANILAN KREDİLERDEN DOLAYI BANKALARDAN TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ

Posted by on Ara 8, 2016 in Genel | 0 comments

Değerli  okuyucu bu yazımda, Rekabet Kurulu tarafından bazı bankalar aleyhine verilen cezadan kaynaklı olarak, bu bankalardan kredi kullanmış olan şirketlerin,  kredinin faiz oranındaki yükseklikten kaynaklı olarak, ilgili  bankadan tazminat  alıp alamayacağı hakkında açıklamalarda  bulunacak, sizleri bu güncel konuda bilgilendireceğim. Rekabet Kurulu,...

Read More

KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Posted by on Ağu 23, 2016 in Genel | 0 comments

728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla ; 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve karşılığı çıkmayan çekleri keşide edenler hakkında adli para cezası hükmedileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir. 5941...

Read More