Posted by on Ara 22, 2015 in Genel | 0 comments

İş sözleşmesi her zaman taraflardan birinin sözleşmeyi bozmasıyla sona ermez. İşveren ve işçi, belirli süreli veya belirsiz süreli iş akitlerini karşılıklı anlaşmayla da sona erdirebilirler. İş sözleşmesini bu şekilde sona erdirme anlaşmasına uygulamada ve yargı kararlarında “ikale sözleşmesi” denilmektedir. İkale “akdi veya alışverişi bozmak”, “affetmek”...

Read More