NKE Hukuk Bürosu

0258 263 54 49
Navigation Menu

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren ile işçi arasında düzenlenecek ibraname

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

4857 sayılı İş Kanununda iş sözleşmesinin sona erdiren sebeplerden olan ibraname kurumu düzenlenmemiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmeleri başlıklı kısmın 420. maddesinde ibraname düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunun 420. maddesine göre , işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibraname...

Read More

Yeni TTK da denetçilik ve genel kurul daveti

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 2 comments

Yeni Türk Ticaret Kanunu pek çok alanda önemli değişiklikler getirmiştir. Bunlardan biri de ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM MAKAMIDIR. Yeni kanuna göre artık şirket denetçileri bağımsızdır. Denetçiler şirketin bir organı değildir ve organı olmaktan kaynaklanan hak ve organsal yetkileri yoktur. Denetçilerin, şirket yönetim kurulu aleyhine açılan davalarda,...

Read More

Çekle ilgili bir karar

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2009/15419 KARAR :2010/9949 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 16.07.2009 NUMARASI : 2007/213-2009/285 DAVACI : ………. VEKİLİ AV. FATMA KARATAŞLI DAVALI : ……….. VEKİLİ AV .………………… Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden...

Read More

Sigortalıların iş kazası geçirdiği günün SGK ‘ya prim ödeme gün sayısı olarak bildirilip bildirilmeyeceği sorunu

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 8 comments

GİRİŞ Sigortalıların(4/a), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bir ayda, 30 gün çalışmaları ve SGK’ ya 30 gün üzerinden bildirimlerinin yapılması genel kuraldır. Bunun istisnası, 30 günden az çalışmaları ve 30 günden az bildirilmelerinin yapılmasıdır. Bu istisnaların neler olduğu , SGK tarafından çıkartılan yönetmelik...

Read More

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası hakkında inceleme

Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren belirli iş yerlerinden başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu yazımız ile kanunla ilgili genel bilgileri kaleme alınmıştır. Kanunla getirilen en önemli değişiklik, kanunun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin...

Read More